ಕೆಂಪುಬೆಟ್ಟ

 ೦೧  

ಹಕ್ಕಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಆಗಬಾರದೂ 

ಎಂದೋ ಏನೋ 

ಮನೆ ಸೇರಿ ಕೂಗಹತ್ತಿದ 

ಧ್ವನಿಗೆ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ 

ಕೆಂಪು ಬೆಟ್ಟದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹಬ್ಬಿ 

ಮರಕ್ಕೆ ಮರ ತಾಗಿ 

ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು ಕಾಡು 

ಕೆಂಪು ಬೆಟ್ಟ ಕೆಂಪಾಗುರಿಯಿತು 

ಹಕ್ಕಿ ಹೆಣೆದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ 

ಗೂಡು ಸುಡುವ ಮುನ್ನ 

ಯಾರೋ ಅದನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು 

ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ದು ತಂದಿದ್ದರು 

ಕೆಂಪುಬೆಟ್ಟ ಕೆಂಪಾಗುರಿಯಿತು 

ಅದರ ಪಾಡಿಗದು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ 

ಬೆಂಕಿ ಆರಿದರೂ 


೦೨ 

ಆ ಉದ್ಧಾನೆ ಉದ್ಧ ರಸ್ತೆಯ 

ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಣ್ಣ 

ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ 

ಕೆಂಪುಬೆಟ್ಟದ ಕೆಂಪೆಲ್ಲಾ 

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು ಆ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ 

ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವೂ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು 

ಆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಹುಡುಗರೂ 

ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನಿಲುವಂಗಿ 

ತೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೇನೋ ನೆನಪು 


ನೀಲಿಹೂವು ಹಾಗೂ ರೂಮಿ


ರೂಮಿಯ ಕವನನಾದರೂ 

ಓದೇ ಹುಡುಗಿ 

ನಿನ್ನದೇ ಅನುವಾದವಿರಲಿ 

ಅವನ ಹುಡುಕಾಟವ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ 

ಈ ಆಸುಪತ್ರೆಯೇ ಮೇಲಲ್ಲವೇ 

ನಿನ್ನಜ್ಜನ ಗುರುತೇನು ನೆನಪಿಲ್ಲವಲ್ಲೇ 

ಈಗಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾನೇನೋ 

ಯಮನ ತೋಟದಲ್ಲಿ 

ಬುಡ ಇಲ್ಲದಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 

ನೀಲಿ ಹೂ ಒಂದು ಅರಳಿರುತ್ತಂತೆ 

ಯಮನಿಗೆ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಹೇಳೋಕೆ 

ತಂದು ಕೊಡ್ತಿನಿ ಅದನ 

ಅಂದಿದ್ದವ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ 

ತೊಂಬಾತ್ತೈದು ದಾಟಿದವರ್ಯಾರೋ 

ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ 

ಪಕ್ಕ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ 

ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಬರಲಿಲ್ಲೆಂದು  

ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ಮುನಿಸು 

ಸೊಸೆ ಬಿಟ್ಟಾಳೆಂದು 

ಮಗಳ ನೋವು 

ನಾ ಬದುಕಿರಬೇಕೇಕೆ 

ಎಂಬುದೆಲ್ಲರ  ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಅವ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ 

ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ 

ನೀಲಿ ಹೂವ ಹಿಡಿದು


ಬಸಿರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾರಿ ಸತ್ತ ಮಗಳಾಗಲೀ 

ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಹೋದ ಮಗನಾಗಲೀ 

ಬಂದೇನೆಂದು ಎಂದೂ ಬಾರದ ತಂಗಿಯಾಗಲೀ 

ಯಾರೋ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆಯವರು 

ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಮಗನ ನೆಂಟರು 

ಯಾರೋ ಯಾರೋ 

ಯಾರೆಂದರೆ ಯಾರೂ ನೆನಪಿಲ್ಲವಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ 

ಕಡೆಗೆ ರೂಮಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತಂತೇನೆ? 


ಯಮನ ತೋಟದ ನೀಲಿ ಹೂವ ಹಿಡಿದ ಆ 

 ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತಾನೆ 

ಕಾಡೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಉರಿದರೂನೂ 

ಹೂವ ಹಿಡಿದು ಬರುತಾನೆ 

ಒಮ್ಮೆ ಈ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ 

ಆಸುಪತ್ರೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ 

ರೂಮಿ ಬಂದಿದ್ದ 

ನನಗಾಗಿ 

ರೂಮಿ ಬಂದಿದ್ದ 

ನೀಲಿ ಹೂವ ತಂದವನ ಹುಡುಕಿ 

“ಎಲೇ ಹುಡುಗಿ 

ಅವ ಕೊಯ್ದು ತರಲಿಲ್ಲವೇ 

ನನ್ನಲ್ಲಿಂದ ಕದ್ದು ತಂದನೇ 

ತಿರುಗಿ ಕೊಡು ಆ ನನ್ನ ನೀಲೀ ಹೂವ 

ನನ್ನವಳು ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ‌”

“ಕಾದಿದ್ದರೇನಂತೆ ? ಅದು ನೀಲೀ ಹೂ 

ತಂದವನು ನನ್ನವನು ನನಗಾಗಿ 

ಸಾಕಲ್ಲವೆ ಒಲ್ಲೆ ನಾ ಕೊಡಲಾರೆ” 


ಹುಡುಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ಅನುವಾದವ 

ಓದಬೇಡ 

ರೂಮಿ ಆ ನೀಲಿ ಹೂ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ 

ಆ ಹುಡುಗನನೂ ಕೊಂಡೊಯ್ದ 

ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ 

ಆಸುಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ - 

ಕವನ ಬೇಡ ಹುಡುಗಿ 

ಬರಬಹುದೇನೋ 

ನೀಲಿ ಹೂವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗ 
ಸುಂದರಕಾಲಿ


ನೀ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆಯ 

ಒಂದೆಸಳು 

ನೀ ಕುಣಿವಾಗ 

ರುಂಡಗಳ ಹಾರುತ 

ಅದರ ರಕುತವ ತಾಗಿ 

ತೊಟ್ಟಿಡುತ್ತ ಕಾಲಿಗೆ 

ಮದರಂಗಿಯಾಗಿದೆ 

ಅವ್ವಾ, ಶಿವನು ಮುಡಿಸಿದ್ದನೇನೆ 

ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆಯ 


ಶಿವನೊಮ್ಮೆ ಕೋಪವ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದೆಣಿಸಿದನಂತೆ 

ರಮಿಸುವ ಬಗೆಯೆಂದು 

ಕಣ್ಣ ಕೆಂಪಿಕ್ಕಿ

ಸುಟ್ಟ ಶವದ ಭಸ್ಮ ಬಳಿದು 

ಮುಖವ ಬಿಗಿದು 

ನೀ ಕಂಡದ್ದೇ 

ತಡೆಯಲಾರದ ನಗೆಯ ನಕ್ಕೆ 

ರುಂಡಗಳೆಗರಿ ಭುವಿಗೆ ತಾಕಿ 

ಜೀವ ತಳೆದು ಕುಣಿದವು 

ನಿನ್ನ ಆ ನಗುವ ಕಂಡು 

 

ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಟ್ಟು

 

ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ ರಾಶಿಯಲ್ಲೆದ್ದ 

ನೀಲ ನಕಾಶೆಯ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾ 

ಬರೀ ಬಿಸಿಲ ಜಳ 

ಕೆಂಪು ಕೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟದ 

ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು 

ಈ ಸಂಪತ್ತು -

ಕಟ್ಟಡ, ರಚನೆ 


ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ನಾಟಿದ್ದು 

ಚಿಗುರುವುದಿಲ್ಲ 

ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಯಾವುದೋ 

ಗೋಡೆಗಲಂಕಾರ 


ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೂತಿದ್ದಾಗ - ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ 

ಕೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ 

ಕೆಂಪು ನೀರು ಕುಂಡ ಸೇರಿ 

ಕಲ್ಲು ಚಿಗುರ ಹತ್ತಿದೆ 


ಕೆಂಪು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊದಿಕೆ 

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದ 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿದೆನೆನ್ನುವ 

ಮಕ್ಕಳ ತಾಯ್ನುಡಿ ಬೆರೆತ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಗೆ 

ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣ 

ಎಂದದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸವಾದದ ಪಾಠ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಲೇ 

ನಡುವೆ 

ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣವು ಆಕಾಶದಲ್ಲೋ 

ಆಕಾಶದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೋ 

ತಿಳಿಯದೆ ನವಿಲು ಕೂಗುತ್ತಿತ್ತು 


ನಿಮ್ಮದದೇ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ 

ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆವ ಕಣ್ಗಳು 

ಇಳೆ ತಂಪಾಗಿದೆ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೂವ ತೋಟ 

ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವದಾಟ 

ಕೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ 

ಆಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ 


ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ …. 

ಶ್ರೀಗುರು


ಮೈದಡವಿ ಬೆನ್ನಸವರಿ 

ಕಣ್ತುಂಬುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿ 

ಬೇಟಿ ಬಿಡುವು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 

ಪದಗಳ ಬಾರಕ್ಕೆ ಲಿಪಿಕಾರ ಸೋತಾಗ 

ನಗುತ್ತಾ ಎದುರಿಗಿದ್ದವಳು ನೀನಲ್ಲವೇ 


ಬೈದದ್ದಿದೆ ಹೊಡೆದದ್ದಿದೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ 

ಕಾರಣಕ್ಕೊರಟಾಗೆಲ್ಲಾ ಮೊಟಕಿದ್ದಿದೆ 

ಕಾಲನೇವರಿಸಿದಾಗ ಆಹಾ ಎಂದದ್ದಿದೆ 

ಈ ಕಾರುಣ್ಯಕೇನೆಂಬೆ ?

ಮರು ಮರಳಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವುದಕೇನೆಂಬೆ 


ಅದೆಂತಾ ಗುರುವಿನುಣ್ಣಿಮೆ !!! 

ಸಿಂಹಾಸನೆವೇರಿ ಕೂತಿದ್ದೀಯೆ ಹೆಣ್ಣೇ

ಈ ಬೆನ್ನ ಬುಜದ ಮೇಲೆ

ಕಾಲನಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ 

ಈ ನನ್ನೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 


ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮುನಿಸು ನಿನಗೆ 

ಡೊಂಕಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಡವೆಂಬೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಟಕುತ್ತೀಯೆ ಕಾಲ ತುದಿಯಿಂದ 

ಹಾಡ ಕೇಳೆಂದು 

ನೀ ಹಾಡ ಹಾಡ ಕೇಳೆಂದು 

ಕೀರಲು ಧ್ವನಿಯೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನಿಂದು 

ಅದೇ ನಾದವೆನ್ನುತ್ತೀಯೆ 

ಏನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ 

ಅದೇ ಶಬ್ದವೆನ್ನುತ್ತೀಯೆ 

ಏನೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ನುಡಿಯೆನ್ನುತ್ತೀಯೆ 

ದಣಿದಾಗ ಕುಣಿಯೆನ್ನುತ್ತೀ 

ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿವುದೆಂತೇ ಎಂದರೆ 

ಕುಡಿದು ಕುಣಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಣಿ 

ಎಂದೆನ್ನುತ್ತೀ 

ತಲೆಕೆಟ್ಟ ಹುಚ್ಚಿ 

ತಲೆಯೇರಿ ಕೂತಿದ್ದೀ 

ಅದೇನು ಕಾರುಣ್ಯವೇ ಹೆಣ್ಣೇ 


ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತೆ 

ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಝರ್ರನೆ ಏರುತ್ತೆ 

ಕೋಪ 

ಒಪ್ಪುವವನಲ್ಲ ನಾನು 

ಹಟ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ 

ಬೈಯುತ್ತೇನೆ 

ಭೋ ಎಂದಳುತ್ತೇನೆ 

ಮತ್ತೇ ನಗುವವಳು ನೀ 

ಅದೇ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲೇ 

ಅದೇ ಮುಗುಳುನಗೆ 

ಕಣ್ತುಂಬ ನೀರು ಅಪ್ಪುಗೆ