ದೃಷ್ಯಂ ಶರೀರಂ

 ದೇಹವು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ

ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ದೇಹವು

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ…………ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸಮಾನ ಅಂಶ

ಪ್ರ" ಎಂಬಕ್ಷರ

ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವಲ್ಲ

ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆ


ಎರಡರ ವರ್ಗಮೂಲದ ಅಂಕಿಗಳು

ಅನಂತಕ್ಕೆ ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆವಾಗ

ಧುತ್ತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ

ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಬಹುದು.ಕೇಕೆ ಹಾಕುವ ಭಾಗ್ಯವು

ಒಂಥರಾ ರೋಚಕ

ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು

ಸಮಾಂತರಿಸಿ ನಮೂದಿಸಿದಾಗ

ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ


ಕಟ್ಟುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ


ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ಎದುರು

ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಅಲ್ಲಿಂದ

ನೆಲದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ

ಇದೊಂದು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ


ಇದ್ದಿಲಲ್ಲಿ ತೀಡಿದ ಕಣ್ಣ ಹುಬ್ಬು

ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧ

ಸೊಂಟದಲ್ಲೊಂದು ಕಮಲಪುಷ್ಪವು

ಜಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ

ಸಲ್ಲಮುದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ


ಮೊದಲ ಲಿಪಿ ಹಾಡು

ಆ ಹಾಡು ತನಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತೆಂದವನದು

ಬರೀ ಮಣ ಮಣ

ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ………


ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ

ಬಣ್ಣವು ಬೇಕಿಲ್ಲ – ಕೈ ಬರಹ

ಬಲು ಒರಟು - ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ

ಸಂಕೀರ್ಣ ದ್ವಂದ್ವ ರಚನೆ

ಅರಳೀ ಕಟ್ಟೆಯ ಹರಟೆ

ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಅಲಂಕಾರ

ಅದೇ ಹಾಡು ಹಸೆ ಕುಣಿತ

ಹರಿಕತೆ ದಾಸರಿಗೆ ಮರೆವು

ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲಾ ಅದಲು ಬದಲುವಯ್ಯಾಕರಿಣಿಗೆ ದಕ್ಕದೆ

ತರುಣಿ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಹಠವಿಡಿದಾಗ

ಹಂತಗಳಿಗೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಸುಗ್ಗಿಯ

ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಹಠ, ಆಟ ಹೂಡಿದ

ತರುಣಿಗೆ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ

ತವಕ ಬಣ್ಣದಿಂತೆಗೆವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ

ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗೀಳು


ಪುಳಕ್ -

ಸಮೀಕರಣವಿಲ್ಲ

ಆಗ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಕರಿ ಮೀನು

ಕೂಗುತ್ತೆ


ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮೀನ

ಪಥದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲರಳಿದ

ಹೂವನು ಬಯಸಿದ ತರುಣಿಯ

ಮನವಗೆದ್ದ ಓ ಮುದುಕನೆ

ಚಿರ ಯುವಕನೆ

ಒಂಟಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ

ಬಣ್ಣದ ರಾಶಿ

ಕಡುಗಪ್ಪು ಆಕಾಶ

ಸೀಳಿ ಹಾರಿದೆ

ಮೀನು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ.
[ವಸುಗುಪ್ತನ ಶಿವಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ]ಯು. ಜಿ. ಯೂ, ಬೆಕ್ಕೂ……… (ರಚನೆಯೂ, ನಿರಚನೆಯೂ, ಸಂರಚನೆಯೂ )


ಆಗಾಗ ಬಂದೋಗುವ ಬೆಕ್ಕು

ಮಿಯಾಂ ಎಂದೆನ್ನಬಹುದಾದರೂ

ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲು ಅಪರೂಪ

ಕಾಲಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿದ್ದಿಲ್ಲ -

ಹಾಗೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಹಾಲು ಬೇಕೋ ಏಕಾಂತವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಗದೊಂದೋ


ಯು. ಜಿ. ಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳೂ ಬಾಗಿಲುಗಳೂ

ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆ


ಸಾಕ್ರೆಟೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷದ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೊಣವೊಂದಿತ್ತು

ಚರಿತ್ರೆಕಾರನ ವಾದಕ್ಕೆ ಅದು ಬದುಕಿತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದ

ಈ ಬೆಕ್ಕು ಬಲು ತರಲೆ

ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಚಾಚಿ

ಮಲಗಿದ ಧಿಮಾಕಿಗೆ

ನಾವ್ಯಾರಾದರೂ ಅದಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲಪತ್ರಗಳಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಯಿರುತ್ತದೆ

ಎಂಬುದು ಈ ಬೆಕ್ಕು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ

ಅನ್ನಿಸುವುದು ಆದರೂ

ನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ತಿರುವಿಹಾಕುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ

ವಾಸನೆ - ಬೆಕ್ಕಿನದೋ

ಮತ್ಯಾವುದರದೋ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ


ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ

ನಡುವಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಕುಳಿತು

ಇಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆಂಬುದು

ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದೆನಿಸಿದರೂ ಸರಿಯೆಂಬ

ವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕು ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.


ಇದು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ………


ರಚನೆ ವಿರಚನೆ ಹೇಗೋ

ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಸ್ಮೃತಿ


೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ"

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ

ತಾ ನಟಿಸಿದ ನಾಟಕದ ಅಂಕದಲ್ಲಿ

ಮೈ ಮರೆತು ನಟಿಸಲೋಗಿ

ನಿಜದ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದದ್ದು

ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಹೋದದ್ದು

ನನ್ನ ತಾತನಿಗೆ

ಕಾಫೀ ತೊರೆದು ಮುಖ ಊದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ

ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.


[ಯು. ಜಿ. ಎಂದರೆ ಯು. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ]

...
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹೂವು 
ಮಿಣುಕು ಹುಳಕ್ಕೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ 
ಗಂಧರ್ವರಿರಲೇ ಬೇಕು 
ಮಸಿಕುಡಿಕೆ ಒಡೆದಿದೆ 
ಮಸಿಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪೂರ್ಣವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿಯೊಂದು ಬಾಕಿ 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...
ಇಷ್ಟದ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿ 
ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೆ
ಗಟರದ ಇಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 
ಕೊಂಬೆಯ ಅಳಿಲು ತಲೆಯೆತ್ತಿ 
ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 
ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಾವ ಉಸಾಬರಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ.


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...ನಿನಗೇನರ್ಥವಾಯಿತು ಹೇಳು? 
ಈ ಹೆಸರನಿಡಿದು ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ? 
ವಸಂತ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದೆ 
ಚಲಿಸಿದೆ ಜೋರು ಗಾಳಿಗೆ 
ಬರೆದ ಕವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೊಲ್ಲ 
ತಿದ್ದಿ ಬರೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ 
ಕವನವಾಯಿತಲ್ಲ 

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]