ಅದರೊಳಹೊಕ್ಕು ಅದಾಯಿತು ಹಕ್ಕಿ ಮೀನು

 

ಇದೂ ರೆಕ್ಕೆಯೆಂದೇ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ 

ನೀರಿನಿಂದೆದ್ದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆಗರಲಿಕ್ಕೆ 

ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಯಾರಿ 

ಆ ನಡುವಲ್ಲಿನ ವಿರಾಮ 

ಪಕ್ಕನೆ ಜೀವ ತೆಗೆದು 

ತೊಡಿಸುವ ಆವೇಗಕ್ಕೆ 

ಹೊಂದಿ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲ 

ಬರೀ ಮೂಳೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ 

ಕೊಕ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಪಡೆದು 

ಮಾಂಸತುಂಬಿ ಗಾಳಿಗುಬ್ಬಿ 

ಹಾರಬೇಕು 


ಮೀನಿಂದ ಹಕ್ಕಿಯಾಗುವುದು 

ಸುಲಭವೇನೂ ಅಲ್ಲ 

ಹಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮೀನಾಗುವುದೂ 


ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಬೇಕಷ್ಟೆ 

ಮುಳುಗಿದಾಗ ಉಸಿರಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ 

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪಾಡೇನೂ ಅಲ್ಲ 

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ 

ಗಾಳಿತೊರೆದು ನೀರೊಳಗವಿತುಬಿಡುವ 

ಈ ರೂಪಾಂತರದ ನಡುವಲ್ಲೂ 

ಜೀವ ತೆಗೆದು ತುಂಬುವ 

ಕಾರುಣ್ಯಕೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುವ ಕಠೋರತೆಯನ್ನ

ನೇವರಿಸಿ ಮೈದಡವಿ ಮುದ್ದಿಸಿ 

ಹೋಗಬೇಕು 

ನೀರು ಆಳ-ಅಗಲಕ್ಕೆ  ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ

ತೇಟ್ ಆಕಾಶದಂತೆಯೇ ಆದರೂ 

ದೇಹ ಕ್ರಮ ಪರಿಕ್ರಮ ರಚನಾ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ 

ಬೇರೆಯದೇ ಜಂಜಾಟವಿದೆಯಾದರೂ 


ಮೀನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದೇ 

ಮುಳುಗಿದಾಗ ಉಸಿರಾಡದೆ ಹಾಗೇ  ಹೋಗಬಹುದು 

ಮೀನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ 

ಹಕ್ಕಿಯಾದೇನೆಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಹಾರಿದಾಗ 

ಮತ್ಯಾವುದೋ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಗೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗಿಬಿಡಬಹುದು 

ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದೋ ಈಜುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದೋ 

ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 

ಉಸಿರುನಿಂತು ಸಾಯುವುದು ಮಾಮೂಲು ಸಂಗತಿ 


ಪೂರಾ ಬದಲಾಗಬೇಕು  ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 

ಎಲ್ಲಾ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆ ಹರಿದು ಕೊರೆದು ಹಂಚಬೇಕು 

 ರೂಪಾಂತರದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ 

ಆ ನೋಟ ಆ ನೋವು  ಆ ಆನಂದ 

ಅರ್ಧ ಮೀನು ಅರ್ಧ ಹಕ್ಕಿ ಆದದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ 

ಅದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ  


ಈ ನಡುವಲ್ಲಿ 

ಹಕ್ಕಿ ಮೀನಾಗುವ ಮೀನು ಹಕ್ಕಿಯಾಗುವ 

ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 

ಎರಡೂ ಸಂದಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ 

ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಂದವು 

ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವೇನಿಲ್ಲ 

ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಈಜುವುದು  ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ  ಹಾರುವುದು 

ಎರಡೂ ವಿಶೇಷವೇನೂ ಅಲ್ಲ 


ಇಷ್ಟಾದರೂ 

ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮೀನಾಗಿಯೂ 

ಮೀನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿಯೂ 

ಆಗುವಾಸೆ 


ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಾಗುವುದು 

ಬರೀ ರೂಪಾಂತರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ 


ಸಾಮಗಾನ


ಆಹೋ ಆಹೋ ಆಹೋ 

ನೋಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಲ್ಲಿ 

ಬಯಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೊರೆವಲ್ಲಿ 

ಬೇಡವೆಂಬುದು ಬೆಂಬಿಡದಂತೆ 

ಒಳಗೆಲ್ಲೋ ಹೊಕ್ಕು 

ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವಾಸೆಗೆ 

ಇಣುಕು ನೋಟಕ್ಕೆ 

ಬೇರೆಯದೇ ಬೇಸರ 

ಸಾಕುಮಾಡೆನ್ನದಿರು ಈ ಪ್ರಲಾಪ 

ಮೈಯಲಿಲ್ಲ ನೀರು 

ಉಟ್ಟಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ 

ಓಟಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸವೆದಿಲ್ಲ 

ಉರಿವ ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ 

ಹೊಕ್ಕವಳು ನೀನು 

ಕತ್ತರಿಸಿದವಳು ನೀನು 

ಉಳಿದದ್ದೇನು ಮತ್ತೆ ? 

ಆಹೋ ಆಹೋ ಆಹೋ 

ಎಂಬೀ ಹಾಡಲ್ಲವೆ 

 

ಹಾರೈಕೆ


ದೇಹದೊಳಹೊಕ್ಕು ಕಾಣುವ 

ಸಾಧನಗಳ ಪರಿಣತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕನಾದರೂ 

ನಿನ್ನವಳ ಮನಹೊಕ್ಕು 

ಕಾಣುವುದೇನೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಗೆಳಯ 

ಕಂಡುಕೋ  ಈ ಹೊತ್ತಲಿ 

ಹೊಸಹಾದಿಯಾದಿಯಲಿ 

ಕೈ ಹಿಡಿವವಳ ಬಳೆ ಸದ್ದು ಕಣ್ಣ ನೋಟ 

ನಿಮಿರಾಗಿ ತೀಡಿದ ಕೆಂಪು ನಾಮ 

ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋ ಗೆಳೆಯ 


ನಿನ್ನ ನಾಚಿಕೆಯ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು 

ಯಾವುದೋ ಪಯಣದಲಿ 

ಅವಳ ಸನಿಹದಲಿ 

ಮೈಗೆ ಮೈ ತಾಕಿದಾಗ 

ಯಾರೋ ಕಂಡದ್ದು ಕಂಡು 

ನಾಚಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ 

ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇಹವಿಲ್ಲ ಗೆಳಯ 

ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವಳದು 


ಆಕಾಶದೆಲ್ಲಿಯದೋ ನಕ್ಷತ್ರವನು 

ನೀ ತೋರಿದ್ದಾ? ಅವಳು ಕಂಡದ್ದೆಂದದ್ದಾ? 

ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಸುಳ್ಳು 

ಕಾಲದಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದಿ ಸರಿದು 

ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದೀತು - ಬೇಸರ ಬೇಡ 

ಮನದಲಿರಲಿ ಅವಳ ಮುಗುಳು ನಗೆ 


ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಬರೀ ಸಂಜ್ಞೆಯಲ್ಲ 

ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ 

ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳೆರಡೂ ಹದ ತಪ್ಪಿ 

ಹುಚ್ಚಾಟದೆಲ್ಲಾ ಅಂಕೆಗಳ 

ಅಂಕಕ್ಕೊಪಿಸಿದಂತೆ ಕುಣಿಯಬಲ್ಲದು 

ಹಿಡಿದ ಕೈ ನೆನಪಿರಲಿ ಗೆಳೆಯ 

ಬದುಕ ಎಚ್ಚರದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಿ 

ಕಾಣು 

ಅವಳ ಉಸಿರ ಸನಿಹ 

ನೆನಪಿಸಿಕೊ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟ ಆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ 

ಬರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲವದು - ನಡಿಗೆ 


ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಗೆಳೆಯ 

ಹಸಿ  ಮಣ್ಣ ನೆಲವಿದೆ ಕೆಳಗೆ

ಕುಣಿದಂತೆ ರೂಪತಾಳ್ವ ಆವೇಶಕ್ಕೆ 

ಆರದ ಆರ್ಧ್ರತೆಯ ಆದರ 

ಬೆನ್ನ ನೇವರಿಸುವ ಕೈಗದುವೇ ಆಧಾರ 

ಕುಣಿದಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡಿ 

ಮೈಮನವು ದಣಿವಂತೆ 

ಮರೆತು ನೆನವಂತೆ 

ಕುಣಿದಾಡಿ 

ಕಿರುಬೆರಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ  

ಕುಣಿತವೇ ಹರಕೆಯಾಗಿ   

ಕುಣಿದಾಡಿ ಗೆಳೆಯ ಕುಣಿದಾಡಿ 


[ಗೆಳೆಯ/ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ನಿಶಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತ ಬರೆದ ಕವಿತೆ]

ನಿಘಂಟು


ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ 

ಮೃಗವನ್ನು ಸೆಳೆ 

ಹಾಡಿಂದ 

ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು 


ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪದವುಂಟು 

“ಗೋರಿಗೊಳಿಸು” 


ಸೆಳೆತ, ಬೇಟೆಗಾರನ ಹಾಡು 

ನೆಲ ಮಟ್ಟಸ ಮಾಡೋ 

ಸಾಧನ 

ಗೋರಿಗಿರುವ ಹಲವು 

ಅರ್ಥಗಳು

 

ಮುಡಿಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತವಳು
ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ
ಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟವಳ
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ
ಎದುರಿಗೆ
ಯಾರು ಯಾರು ?
ಅವಳಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ
ಕರೀ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಳೀಗೆಜ್ಜೆ
ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇವಳದೇ ಗೆಜ್ಜೆ
ಈ ಕಾಣುವ ಮುಖ
ಯಾವುದು ? ಯಾರದು ?