ಊರೊಳಗಿನ ಜಾಗವೇ ಹಾಗೆ


ಊರೊರಗಿನ ಜಾಗವೇ ಹಾಗೆ

ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳು

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯ ಚರಂಡಿ

ಧಿಡೀರ್ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ

ಯಾವುದೋ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ನುಂಗಿ

ಬೆಳೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯ

ಹಂಗಿಗಿಲ್ಲ ಅಪಜಯದ ಸೋಗು

ಗ್ಯಾರೇಜುಗಳಿಂದ ತಟ್ಟುವ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ

ಮಾರಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಗಂಟೆಗೆ

ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ


ವರ್ತುಲ ವರ್ತುಲ ಹೊರ ವರ್ತುಲ

ಎನ್ನುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪೋದುವ

ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗು ನೇತಾಕಿಕೊಂಡ ಮಗನ

ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹಾತೊರೆವವ

ತನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಎಫ್ ಎಮ್

ಬದಲಿಸಿ ಎನ್ನೋ ಪಯಣಿಗನಿಗೆ

ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂಬೋ ಹೆಸರನ್ನ

ಪೋಲೀಸಿನವರು ನಾರಾಯಪ್ಪ ಎಂದು

ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಿ

ವರ್ತುಲ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಎದ್ದಿದೆ


ಆ ರಸ್ತೆಗೊಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೊಂದು

ಲಾಂಛನ ಕೆತ್ತಬೇಕಂತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂಕಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಹೆಮ್ಮೆಯಂತೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು

ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಊರೊರಗಿನ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು


ಊರೊಳಗಿನ ಜಾಗವೇ ಹಾಗೆ


ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ


ಬೆರಳ ತುದಿಯಲಿ ಆಕಾಶವನೆತ್ತಿ

ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟೆಂದರೆ ನೆಚ್ಚು

ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ

ಹಾಲು ಕುಡಿಯದ ಬೆಕ್ಕಿನ ವರಾತ

ಅವ್ಯಕ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು

ವ್ಯಕ್ತಕ್ಕಾದರೋ ಉರಿಯಬೇಕಿದೆ


"ನಿನಗೇಕೆ ರಚನೆಯ ಮೇಲಿಷ್ಟು ಮೋಹ?’

ಎಂದದ್ದಕ್ಕೆ -

"ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗದರ ಮೋಹ

ಬಿಡಲಾರೆ, ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ'


ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮರ ಗಿಡ

ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರಲ್ಲ

ಥೇಟ್ ಹಾಗೆಯೇ


ಚಿತ್ರಗಳು ಭೌತಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಛಂದಸ್ಸು, ಮೇಲೊಂದು ಗೆರೆ ಕೆಳಗೊಂದು

ಚಿತ್ರವೇ ಅದೂ

ಕಡೆಗೆ ಧ್ವನಿಯೂ ಶಬ್ದವೂ 


ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯೆಂದೆನಿಸಿದ್ದಿದು

ದೇಶಕಾಲವು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ

ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ

ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪದರಗಳಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು

ದೇಶಕಾಲದ ಸಂರಚನೆ

ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ