ನಾಟಕಕಾರ

ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿನ
ಒಂದೆಳೆ ರೇಶ್ಮೆ ಹೊಳಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಕಂಡ ನಿಮ್ಮ ನಗು
ದೇವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸುಗಂಧರಾಜಕ್ಕೆ
ಸುತ್ತಿದ್ದ
ಫಳ ಫಳ ನೆಕ್ಕಿಯ ಎಳೆಯು
ದೀಪದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೆಳಗಿ
ಅವಳ ನಗುವನ್ನು ಕಂಡದ್ದು
ನೆನಪಾಯಿತು

ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನಾಟಕವೇ
ಅದಕ್ಕಲ್ಲವೇ
ಶಬ್ಧ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು
ಸಂಯೋಜನೆ
ವಿಘಟನೆಗೆ ವೇಷ ರಂಗ ಪಾತ್ರ
ಕಾಲವ ಹರಿದು ಕಟ್ಟುವ
ಹಿಂದು ಮುಂದನ್ನಾಗಿ
ಮುಂದು ಹಿಂದನ್ನಾಗಿಸುವ
ಹರಿವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟುವ
ಚಿಮ್ಮಿ ಎಸೆಯುವ
ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ?
ಎಂದದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಗು ಬಡಿಸಿತ್ತು
ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿ
ವೇದಾಂತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರವರೆಗೂ‌
ಭಿಕ್ಕುವಿನಿಂದ ಜೆನ್ ಗುರುವಿನವರೆಗೂ
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನವರೆಗೂ
ಸಂಘರ್ಷವಲ್ಲ ಸಂವಾದವು ದರ್ಶನ

ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಕಾಲು
ಆ ಕಾಲಿನವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು
ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಸಹಸ್ರಪಾದ
ನಿಮ್ಮದೇ ನಾಟಕ
ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿರಲ್ಲ
ನೀವು ನಾಟಕಕಾರರೇ ಸರಿ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಹಾಗೇ
ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕಿಯಂತೆ

ಚಕ ಚಕ ಓಡುತ್ತಿರುವ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ
ಎಂದೆಣಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ನಗುತ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ
ವಾಚ್ಯವು ಹಳಹಳಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ
ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ಕವನವನ್ನು
ಮುಗಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ?

ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧ
ಹುಲಿಯೇರಿ ಬಂದದ್ದೋ
ಕರಡಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿದ್ದೋ
ದುರ್ಗಿ ಬಂದೆದುರು ಕೂತದ್ದೋ
ಕತೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ರೂಪಕವೆಂದೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ನನಗೆ
ನಿಮಗದು ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ[ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರು. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ನಾ ಕಂಡ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಕವನ ]


ಪ್ರಾರ್ಥನೆ


ನೀ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆಯೆಂದೇ

ನೋಡಲು ಬಂದದ್ದು

ಅಲಂಕಾರ ತೆಗೆದಾಗ

ಬರೀ ಒರಟು ಕಲ್ಲು ನೀನು

ಹೆಳವ, ರಂಗ ನಿಂಗೆ ಕಂಡದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೋ


ಆ ಕಪ್ಪು ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯದು

ಆ ವೈಕುಂಠ, ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪ

ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮಲವೂ

ಅದರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಬೊಮ್ಮನೂ

ಚಂದದಾ ಲಕುಮಿಯೂ 

ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ


ಹೆಳವಾ, ಆ ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆಯೋ

ಕಲ್ಲ ಭಾಷೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ

ಅದ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ

ಬಿಳೀ ದಾಸವಾಳ ನನ್ನ ಕೈಲೂ ಇದೆ

ನಿನಗೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ

ಕಲಿಸುತ್ತೀಯ

ಕಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ

ಕವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ

ಸೋತ ಹಾಗಾಗಿದೆ

ಒರಟು ಕಲ್ಲಲಿ

ಕಲ್ಲನ್ನ ಕಾಣ್ವಂತೆ

ಆ ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಕೇಳ್ವಂತೆ

ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆವಂತೆ

ಮಾಡೋ ರಂಗನ ಕಂಡ

ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಳವ

ಅನುತ್ತರ

 

ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ

ನಾಗಮಲ್ಲಿಗೆ ಮರ

ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ

ಬಿಳೀ ಹೂವ್ಗಳಾಗಿ

ಬೆಳಗಾದದ್ದೇ

ಕಡು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ


ಹೂ ಉದುರಿದೆ

ನಾಗರ ಸದ್ದು

ನಾ ಹೂವಾಗಿದ್ದೇನೆ

ನೀ ಮುಡಿಯಬಹುದು

ಅಥವಾ

ಹೊಕ್ಕುಳಿಗಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಬೇರಿಳಿದು ಒಳಗೆ

ನಾಗಮಲ್ಲಿಗೆಯಾದೀತು

ಎಷ್ಟಾದರೂ

ಉದರದೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳಲ್ಲವೇಅನುತ್ತರ


ಮಟ ಮಟ ಮದ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ

ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು

ನೀರನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ

ನಾನೇ ನೀರಾದಾಗೆನಿಸಿ

ಸೋಶೋ ನೆನಪಾದ

ನಾ ಚಿಟ್ಟೆಯಾದ ಕನಸ ಕಂಡದ್ದೋ

ಚಿಟ್ಟೆಯೇ ನಾನಾದ ಕನಸ ಕಂಡದ್ದೋ "

ಹಾಗಾಗಿ

ನಾನು ನೀರ? ನೀರೇ ನಾನ?

ತಿರುವಲಂಗಾಡು

 

ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ರಣ ಬಿಸಿಲು

ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ

ಸುಡುಗಾಡ ಬಗಲಲ್ಲಿ

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತಂಪಾಗಿ

ಕಾಳೀಯ ಮುಖ ಕಂಡೆ

ಹೊಳೆವ ಮೂಗುತಿ

ಪುಟ್ಟ ಮೂರುತಿ

ಕುಣಿತದಾಟ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ

ನಗುವಿನಲ್ಲಿ

ತಿರುವಲಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಅವನದೊಂದು ಕಾಲು ನೆಲವ ಕಂಡಿದೆ

ಮತ್ತೊಂದಾಗಸದೆಡೆಗೆ ಚಾಚಿದೆ

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕರೆದವರಾರು

ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರೈಕಲ್ ಅಮ್ಮಯಾರ್ ಸಾಕ್ಷಿ

ರೂಪವು ದೇಹವನೊಕ್ಕಿ

ಅರಸುತಿದೆThiruvalangadu (ತಿರುವಲಂಗಾಡು)  


Karaikkal_Ammaiyar (ಕಾರೈಕಲ್ ಅಮ್ಮಯಾರ್)

ಅನುತ್ತರ


ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮರ ಗಿಡ

ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರಲ್ಲ

ತೇಟ್ ಹಾಗೆಯೇ


ಚಿತ್ರಗಳು ಭೌತಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಛಂಧಸ್ಸು -  ಮೇಲೊಂದು ಗೆರೆ ಕೆಳಗೊಂದು

ಚಿತ್ರವೇ ಅದು

ರಾಗವಿನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ

ಕಡೆಗೆ ಧ್ವನಿಯೂ ಶಬ್ದವೂ


ದೇಶಕಾಲವು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ

ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪದರಗಳಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು

ಅದೂ ಸಾದ್ಯ - ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ

ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಆಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ


 

ಬಯಕೆ


ಅವಳ್ಯಾರು ?

ನನ್ನ ದೇಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿತಳಾದವಳು

ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು

ಅವಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿತನಾದವ

ಹಾಗಾದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರ್ಯಾರು ?

ಇಬ್ಬರೆಂಬುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ

ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಯಾರು ?

ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ನೀನು ನಾನಲ್ಲವೆ


ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಸ್ತರಿತ ದೇಹ

ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಹದ

ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿರದ ಈ ವಿಸ್ತಾರಕೆ

ಮುರಳಿಯೆಡೆಗಿನ ನಿನ್ನ ನೋಟವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ

ನಾ ಹೆಣ್ಣಾಗ ಬಯಸಿದೆ


 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಣಪ ಶರಣೆಂಬೆ

ಚಲಿಪ ಜಗವ ಸುಡುವ ಒಡಲ

ನಡುವೆ ಬೆಳೆವ ಕಾಣಿಸುವ ಜಗದ

ಅಧಿನಾಯಕಂಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ


ತಿರು ತಿರುಗಿ ಸುರುಳಿ ಭದ್ರ ನೆಲೆ

ಹೊತ್ತುರಿದಿದೆ ಉರಿ ಭುವಿಯಿಂ ಬಾನಿನೆಡೆಗೆ

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿ

ಹೊಸದು ಹೊಸದು ಇದು


ಮುಗುಳು ನಗೆ ಮುಗ್ಧ ನಗೆ

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಎದೆಯುಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಿದು

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತೋಯ್ದು

ಅದೆಂತ ಬಾಲೆಯವ್ವ ನೀನು

ಮಗು ಅವ್ವ ನಾನು


ಹರಿವಿಗೆಲ್ಲಿಯ ಹೊಣೆ

ಅಣು, ಅಣುವಿನಣು

ತುಂಬಿ ತುಂಬುರನ

ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಮೀಟಿದೆ

ಬೆತ್ತಲೆ ಮೈಯ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ

ಯಾರ ಹೊಣೆ

ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಉಳಿವುದೇನು

ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದೇಯಾ ?


ಹೊಸ ಮುಖ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ

ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆಸಿ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ

ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ

ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲಾ ದೈವವಾಗಿವೆ


ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ತತ್ತ್ವ


ಹೂವೇ ಹೂವಾಗಿ

ಮಳೆಯೇ ಮಳೆಯಾಗಿ

ಮಿಂಚೇ ಮಿಂಚಾಗಿ

ಹರಿವೇ ಹರಿವಾಗಿ

ಆಕಾಶವೇ ಆಕಾಶವಾಗಿ

ಬಾ

ಅವಳು ಅವಳಾಗಿ ಬಾ

ಅವನು ಅವನಾಗಿ ಬಾ

ಅವಳು ಅವನಾಗಿ ಬಾ

ಅವನು ಅವಳಾಗಿ ಬಾ

ನಾನು ನೀನಾಗಿ ಬಾ

ನೀನು ನಾನಾಗಿ ಬಾ

ನಾ ನೀನಾಗಿ ನೀ ನಾನಾಗಿ

ಬರುವೆವು


ಯ ಏವಂ ವೇದ 

ಅಜ್ಜಿ


ಕಿಟಕಿಯಂದದಿ ಕಾಣ್ವ

ಬೆಟ್ಟ ನೀರು ರೈಲು

ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಬಗೆ - ಮಂಜು ಮಂಜು

ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿರೋ ಎಂದರೆ

ಬೇರೇನೂಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿತಕ್ಕೆ ಬಂತು

ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳ್ಳಗೇ ಕಾಣೋದು

ಎಂದವರ

ಕಪಾಳಕ್ಕೆರೆಡು ಬಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜೋರುಮಾಡುತ್ತಲೇ

ತಾನು ನಿತ್ಯ ಓದಬೇಕಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ

ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ

ದೀರ್ಘ ಮುನ್ನೋಟದ ಅಂಶವೂ 

ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವನಿಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಎಂಬ ವಾದವೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ


ರೈಲು ಕಂಡಾಗ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದವಳು

ಅಪ್ಪನು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗೇ ಪಾಠ ಹೇಳಿದವನೆಂದು

ಬೀಗುತ್ತಲೇ

ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೆಯಲು

ಬಾರದ ಕನ್ನಡದ ಬಗೆಗೆ ಕೊರಗುವವಳಿಗೆ

ಟಿ.ವಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ

ಕಿವಿಯುಲಿಯ ಭಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯೇ ಜೋತು

ದೂರದಲ್ಯಾರೋ ಹಸುಮಂದೆಯನ್ನೋಡಿಸುವ ಸದ್ದು ಹಾದಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಘಮ್ಮೆನ್ನುವ ಮಸಾಲೆದೋಸೆಯೊಳಗಿನ

ಕೆಂಪುಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ

ಚಾ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೇನೇ -

ನಿತ್ಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೇನೆನ್ನುವ ಮಗಳೂ

ಮಗಳ ಮಗನನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾ

ಕಟ್ಟಿದ ಹಸುಗಳೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾರಿದ ತುಪ್ಪವೂ

ನೆನಪಾಗಿ - ಸವಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗವುಂಟು

ನೆನಪು ಕಟ್ಟು ಕತೆಯಲ್ಲವೇ

ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಎಂತಹ ಜೋರು ಮಳೆಗೂ

ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗಾಂಭಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದೆಎರಡು ಹಳಿಗಳ ನಡುವಲ್ಲಿ 

ದೂರ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲನ್ನು

ಕಾಣುತ್ತಾ ಕೂತವನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ದಿವ್ಯಮಣಿಯಾದರೂ

ಏನೆಂಬುದು 

ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ

ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಳಿದವನಿಗೆ ಬಹುಶಃ

ಅರ್ಥಕ್ಕೆಟುಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ನೆನಪು ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಎಂದಾದಾಗಲೂ

ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ

ಮಾರಲ್ಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿ

ಜನ ಹೋ ಹೋ ಎನ್ನುತ್ತಲೂ

ಹಾಡಿಗೆ ಕವನಕ್ಕೆ, ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ -

ಅವಳ ವರಾತ


ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಲಿನ ಇಂಜಿನ್ನುಗಳು

ಬೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸುವುದೇಕೆ ಎಂದದ್ದಕ್ಕೆ

ಬೇಕಿರುವುದು ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು

ನಮಗೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ಬೇಕಲ್ಲ

ಸದ್ದಡಗಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೂ

ಎರಡೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕುಂಟು

ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ಗಣಿತೀಯ ಆಕೃತಿ

ದೇಶಕಾಲ ಎಂದ ಮೊಮ್ಮಗನ

ತಲೆಗೆ ಮೊಟುಕುತ್ತಲೇ

ರಾಮಾಯಣದ ಪುಟ ತಿರುವುತ್ತಾ ಕೂತಳು